De status van de machine op je smart phone

Machine monitoring is de manier om inzicht te krijgen in het gedrag van een machine en de onderdelen. Door het meten van trilling, geluid, temperatuur etc. krijg je inzicht in slijtage en beschadigingen van onderdelen. Denk aan tandwielkasten, lagers, pompen, remmen, kettingen of transportbanden. Je krijgt data waarmee je uiteindelijk kunt bepalen wanneer je onderhoudt uitvoert, indicatief onderhoud noemen wij dat. Je vervangt een onderdeel wanneer je een signaal krijgt dat het nodig is.


De Beegle helpt je besparen

Er zijn veel systemen in de markt die geschikt zijn voor machine monitoring van zeer uitgebreid en ingewikkeld tot eenvoudig. Bij Morskate Aandrijvingen werken wij al jaren aan de ontwikkeling van ons eigen machine monitoringsysteem de Beegle. Dit is een eenvoudig en universeel toepasbaar monitoringsysteem. Via sensoren op onderdelen in de machine meet je eenvoudig trilling, geluid, temperatuur etc. en krijg je inzicht in slijtage e.d. Je krijgt een signaal als er een afwijking is van de normaalwaarde en je kunt ingrijpen voordat het onderdeel kapot gaat.  

24/7 contact met je machine

De Beegle heeft 24/7 contact met de machine en levert een schat aan data op. In de praktijk zien wij dan ook vaak dat machine monitoring niet alleen wordt ingezet ter voorkoming van ongewenste stilstand maar ook voor verbeteren van de prestaties van een machine of onderdeel.
 
Benieuwd of de Beegle ook geschikt is voor jouw machines? Vraag een demo aan.
 

 Met welke risico's moet je rekening houden bij machine monitoring?

Wanneer je de Beegle gebruikt voor de monitoring van een machine zijn de risico’s nihil. Het systeem is zo ingericht dat de machine blijft doen waarvoor het is ontworpen ook als de sensoren zijn geplaatst. Voor de monteurs die met de machine werken is er geen risico omdat je niet bij de machine aanwezig hoeft te zijn om de status quo te bepalen. Ook wanneer de sensoren niet functioneren heeft dit geen gevolgen voor de performance van de machine en het productieproces.  

Wat zijn dan de voordelen van machine monitoring?

Een groot voordeel van de machine monitoring is dat je inzicht krijgt in het gedrag van een machine en de onderdelen. Daarmee kunnen monteurs en onderhoud planners de performance van de machine en onderdelen optimaliseren en de levensduur van onderdelen verlengen.  

Het voorkomen van ongewenste stilstand is een ander groot voordeel van monitoring. De gelogde gegevens geven een uitgebreid verslag van slijtage patronen en afwijkingen t.o.v. de gestelde norm. Het monitoringsysteem de Beegle is zo ingericht dat je een melding krijgt wanneer een er afwijking is van de gestelde norm. Op die manier kun je direct ingrijpen voordat een onderdeel kapot gaat. Het is dus niet nodig om fysiek bij een machine aanwezig te zijn om te weten wat er gebeurd. Dit bespaard tijd en geld alsook de besparing die je hebt op preventief onderhoud. Je kunt nu een onderdeel vervangen wanneer je zeker weet dat het niet meer optimaal functioneert.  

Hierdoor ontstaat er een betere, efficiëntere en vooral real-time communicatie tussen de werkvloer en het management. 


Waarom is er terughoudendheid bij de toepassing van een monitoringsysteem?

In de praktijk merken wij vooral dat het onbekend maakt onbemind principe van toepassing is. De angst voor de beveiliging van de data is een belangrijk aspect waardoor er terughoudendheid is. Ook zien wij bij onze klanten dat het gebruik van machine monitoring meer met zich meebrengt dan alleen het plaatsen van sensoren en meten. De analyse van data en de inrichting van je organisatie zijn belangrijke aspecten die het succes bepalen. Dit kunnen ingrijpende veranderingen met zich meebrengen en waarvan het niet bij voorbaat duidelijk is wat de gevolgen zijn.  

 
Wij denken graag met je mee over deze zaken en hebben ruime ervaring met de toepassing van de Beegle bij onze klanten. In een gesprek en met behulp van een demonstratie kunnen wij veel van de vooroordelen wegnemen.  Bespaard monitoring feitelijk geld?

Door op een juiste wijze te monitoren wordt transparantie en inzicht verkregen in de output, gedraging en performance van een machine.Door de opgedane ervaring zijn monteurs en management in staat om beslissingen te nemen voor wat betreft onderhoud en reparatie. De machine operators kunnen met de verkregen data de performance vande machine optimaliseren.  

 

Wanneer je machine monitoring op de juiste manier gebruikt bespaar je dus inderdaad geld.  

  • Je vervangt onderdelen niet meer preventief 
  • Je verlengt de levensduur van onderdelen doordat ze optimaal worden ingezet 
  • De controle van een machine en de onderdelen is met de Beegle geautomatiseerd waardoor fysieke aanwezigheid van bijv. een monteur wordt beperkt.  
  • Je beperkt ongewenste stilstand met alle schade en kosten van dien 

Welke stappen moet je nemen voor machine monitoring?

Allereerst denk je na of je een machine of alleen kritische machine onderdelen wilt monitoren. De volgende stap is een analyse van hoe je wilt monitoren.  

In gesprek met onze klanten bepalen we vooraf ook hoe er wordt omgegaan met de gelogde data en wat wil je ervan leren. Het is daarom belangrijk dat je weet wat je wilt bereiken met monitoring en welke inzichten je wilt krijgen. Daarbij gaan wij altijd uit van performance en gedragingen van de machine in willekeurige omstandigheden. Wij denken hier graag over mee en kunnen een demonstratie geven van de Beegle zodat je ziet wat mogelijk is.


Wat zijn de kosten voor machine monitoring?

Monitoren vraagt om een investering, maar dit is geheel afhankelijk van de wensen en het eisenpakket. Bij de keuze van een monitoringsysteem maak je de afweging  of er specifieke onderdelen gemonitord moeten worden, of dat de machine in zijn geheel gemonitord moet worden. 

 

Bij het monitoren van bijvoorbeeld een gehele machine is uitbreiding van de hardware noodzakelijk, omdat je tenslotte vaak niet weet welke onderdelen het betreft. Wanneer je specifieke (kritische) machine onderdelen wilt monitoren dan kan je verder met een eenvoudiger monitoringsysteem. De Beegle is beschikbaar vanaf € 1.750,-  dit is exclusief de sensorrieken, installatie, software en licentiekosten.


Is technische kennis een vereiste voor machine monitoring?

Allereerst denk je na of je een machine of alleen kritische machine onderdelen wilt monitoren. De volgende stap is een analyse van hoe je wilt monitoren. In gesprek met onze klanten bepalen we vooraf ook hoe er wordt omgegaan met de gelogde data en wat wil je ervan leren. Het is daarom belangrijk dat je weet wat je wilt bereiken met monitoring en welke inzichten je wilt krijgen. Daarbij gaan wij altijd uit van performance en gedragingen van de machine in willekeurige omstandigheden. Wij denken hier graag over mee en kunnen een demonstratie geven van de Beegle zodat je ziet wat mogelijk is. 


Bekijk ook onze referenties

The Wash carwash Technische uitdaging: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen
Lees verder
Rioolwaterzuivering Technische uitdaging: voorkomen van vastlopen van de wateropvoerschroef voor de rioolwaterzuivering
Lees verder
Cement verwerking Technische uitdaging: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.
Lees verder