Het doel: het voorkomen van lekkage, slijtage, technisch falen en uitval

Door de aanbevolen hoogte van het oliepeil aan te houden ontstonden er lekkageproblemen in de machines. Er was veel vermogen nodig van de aandrijfmotor en er ontstond slijtage en uitval in machines. De technische dienst kon dit ondanks hun metingen niet voorkomen. De Beegle biedt nu oplossing. De monteur ontvangt een melding als er onderhoud nodig is. Dit werkt kostenbesparend en er is minder slijtage en uitval.


Technische uitdaging

Het zout dat in de bunkers opgeslagen ligt, wordt er door middel van een vijzel uitgehaald. Een tandwielkast drijft deze vijzel aan. De fabrikant van de tandwielkast had een olieniveau aanbevolen dat van dermate hoog niveau was dat er lekkageproblemen bij de as-afdichtingen ontstonden. De tandwielkasten draaien niet continue. Bij het opstarten was veel vermogen nodig van de aandrijfmotor en de componenten in de tandwielkast. Dit, in combinatie met het hoge oliepeil, veroorzaakte slijtage en uitval.

De technische dienst heeft onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en nam wekelijks oliemonsters. Maandelijks deden zij temperatuur- en geluidsmetingen. Nadeel van deze methode was dat ze achteraf pas wisten wat de status was van kritische machine onderdelen. Ook kon de lekkage aan de as-afdichtingen niet worden voorkomen.

Het olieniveau kon niet zomaar verlaagd worden. Er was een groot risico dat als het oliepeil onder het kritische niveau kwam de machine en onderdelen onherstelbare schade zouden oplopen.  

 

 

 • Aanbevolen oliepeil zorgde voor lekkage bij de as-afdichtingen
 • Opstarten van de motor vraagt veel vermogen wat in combinatie met het hoge oliepeil slijtage en uitval veroorzaakte
 • Lekkage van de as-afdichtingen kon niet worden voorkomen ondanks maandelijkse metingen
 • Oliepeil kon niet zonder risico zomaar verlaagd worden


De oplossing: data gedreven machine onderhoud

De temperatuursensoren van de Beegle meten continu de temperatuur van de olie in de tandwielkast. De ultrasoon sensoren meten de trilling. Zo is het oliepeil zonder risico’s tot een acceptabel niveau teruggebracht en wordt voorkomen dat de olie te warm wordt waardoor de smerende werking achteruit gaat. Daardoor ontstaat er minder slijtage aan de onderdelen in de tandwielkast. Dit zorgt voor minder uitval van de machine en bespaart uiteindelijk kosten.


Het resultaat met de Beegle

De Beegle monitort de tandwielkast inmiddels zes maanden. De resultaten zijn zeer positief. Door de combinatie van het meten van temperatuur en trillingen is het olieniveau in de tandwielkast zonder risico blijvend verlaagd. Het bespaart per tandwielkast 20 liter olie. Ook de lekkage van de as-afdichtingen behoren tot het verleden waardoor reparatiekosten substantieel zijn teruggebracht. Een ander bijkomend voordeel is dat de elektromotor op een significant lager vermogen draait.

Wanneer een alarmwaarde overschreden wordt kan de technische dienst ingrijpen voordat er schade aan de onderdelen of machine optreedt. De technische dienst gebruikt de data-analyse om ervaring op te doen over de gedragingen van de tandwielkast. Dit helpt om planmatig onderhoud aan de tandwielkast en aandrijfmotor uit te voeren.


De specificaties van de Beegle L6B

Voor dit project bij Akzo hebben wij de Beegle L6B ingezet. Met deze uitvoering is het mogelijk zes sensoren in te zetten. Omdat Akzo Zout de Beegle flexibel inzet is de mobiele variant geselecteerd.

 • De PT100 sensoren zijn standaard aangesloten voor temperatuurmetingen.
 • De ultrasoon sensoren meten trillingen voor de geluidsmeting.

 

MyBeegle

Via MyBeegle ontvangt de technische dienst een melding op een smartphone of ander gewenst device wanneer de interventiewaarde overschreden wordt. Dit is een vooruitgang omdat er nu niet steeds een monteur bij de installatie aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast kunnen er analyses gemaakt worden op basis van de data die de sensoren verzamelen.

 

In samenwerking met de technische dienst bij AkzoNobel is bepaald waar de Beegle aan moet voldoen:

 • 24/7 live controle van de olietemperatuur.
 • 24/7 live meten van trillingen in de tandwielkast.
 • Vooralarmering is vereist bij verandering in temperatuur en trilling.
 • Eenvoudige weergave van afwijkingen en voor-alarmen.
 • De data moet in de Cloud beschikbaar en eenvoudig bereikbaar zijn.
 • Er moet data-analyse mogelijk zijn op basis van correlaties.
 • Uitbreiding met meerdere sensoren moet mogelijk zijn.
 • De Beegle moet een onafhankelijk softwaresysteem hebben.
 • Optie om MyBeegle te integreren in het eigen onderhoud-managementsysteem.

Bekijk ook onze referenties

The Wash carwash Technische uitdaging: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen
Lees verder
Rioolwaterzuivering Technische uitdaging: voorkomen van vastlopen van de wateropvoerschroef voor de rioolwaterzuivering
Lees verder
Cement verwerking Technische uitdaging: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.
Lees verder