Het doel: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.

De cement-vermaalinstallatie speelt een zeer belangrijke rol in het cementverwerkingsbedrijf. Stilstand is kostbaar, dus wordt preventief onderhoud gepleegd om dit te voorkomen. Dit blijkt vaak voorbarig. De Beegle geeft nauwkeurig aan wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk is. .


Technische uitdaging

Doordat de cement-vermaalinstallatie één van de belangrijkste schakels in het gehele proces is in het cement productiebedrijf mag deze niet tussentijds uitvallen. Het reviseren en repareren van deze cement-vermaalinstallatie betekent een productiestilstand van enkele dagen. Om dit te voorkomen werden elk kwartaal de lagers preventief vervangen. 
 
De inwendige rotoren zijn dubbel gelagerd met twee- of vierrijige tonlagers. Het toerental is relatief laag, maar het gevraagde vermogen is hoog en belast de machine zwaar. De mechanische belasting op de lagers is dusdanig wisselend dat het lastig is een consistent beeld krijgen. 
 
Er kan geen conclusie getrokken worden of de lagers een normaal slijtage beeld vormen of dat de kans op ongewenste uitval groter wordt. Preventief onderhoud is dan onvermijdelijk. 
 

 

 

 • Het reviseren en repareren van de cement-vermaalinstallatie betekent een productiestilstand van enkele dagen.
 • Vroegtijdige vervanging van onderdelen zorgt voor hogere kosten.
 • De mechanische belasting op de lagers is dusdanig wisselend dat het lastig is een consistent beeld te krijgen.
 • Een flexibel in te stellen vooralarm is noodzakelijk.

 

 De oplossing: data gedreven machine onderhoud

De Beegle S3 wordt met twee ultrasoon sensoren gemonteerd op ieder lager van de cementmaalinstallatie. De sensoren monitoren heel gericht het geluid van de boven- en onderzijde van het lager. Het vooraf ingestelde vooralarm is per lager ingesteld van 45dB tot 65dB, afhankelijk van de afstand tot de aandrijfmotor. De wisselende omgevingsgeluiden hebben geen invloed op de ingestelde vooralarmen. De temperatuur sensor is gemonteerd op de homokinetische aandrijfassen en geeft een alarm bij de vooraf ingestelde waarde van 85°C.

Om preventief onderhoud en ongewenste stilstand te voorkomen monitort de Beegle alle lagers continu. De technische dienst kan dan het geluidsverloop en temperatuur van de lagering in beeld krijgen met als doel stilstand en onnodig preventief onderhoud te voorkomen.


Het resultaat met de Beegle

Dankzij het continu monitoren van de lagers en de temperatuur door de Beegle kan de technische dienst erachter komen dat er substantieel minder preventief onderhoud nodig is. Ongewenste uitval van de lagers wordt tot een minimum beperkt. De technische dienst en de storingsdienst krijgen zo beter inzicht in de gedragingen van de cement-maalinstallatie bij de sterk wisselende belastingen.


De specificaties van de Beegle S3D

In deze situatie kan een cement productiebedrijf ervoor kiezen 6 Beegle S3 op de lagers te monitoren.

 • In totaal worden er dan 18 ultrasoon sensoren op de gehele installatie gemonteerd.
 • Elke individuele sensor is ingesteld op een eigen waarde. 
 • Ook kunnen enkele temperatuursensoren gemonteerd worden op de homokinetische aandrijfassen.

De online applicatie MyBeegle geeft de technische dienst en de dienstdoende storingsmonteur op elk moment inzicht in de situatie van de lagers. Zij hoeven hiervoor niet bij de machine aanwezig te zijn. Ze krijgen ruim op tijd via MyBeegle op een smartphone of tablet een alarm op het moment dat een machine de vooraf ingestelde alarmwaarden bereikt. Zo kunnen zij direct ingrijpen als dat nodig is.

Beegle logt alle data en slaat dit een jaar lang op. Zo is een gedetailleerde analyse mogelijk. Er kan onderzocht worden op welk specifieke moment de lagers vast kunnen lopen en wanneer vervanging en onderhoud noodzakelijk is.

Pakket van eisen

In samenwerking met de technische dienst en machinevoerders kan een functioneel pakket van eisen opgesteld voor de Beegle: 

 • Bij overschrijding van een interventiewaarde moet een voor-alarmering komen.
 • Het moeten snelle, eenvoudige alarmmeldingen en flexibel in te stellen vooralarmen zijn.
 • De data en voor-alarmeringen moeten op elk (mobiel) device beschikbaar zijn.
 • Vooralarm meldingen moeten eenvoudig af te lezen zijn.
 • Als er geen vooralarm is, wekelijks een melding dat het systeem actief is.
 • Het systeem moet betrouwbaar in een zwaarbelaste en vuile omgevingen functioneren.
 • De Beegle moet machine en softwaresysteem onafhankelijk zijn.
 • De data moet in de Cloud opgeslagen worden.
 • De Beegle moet ook aan het maintenance beheer pakket gekoppeld kunnen worden.
 • De Beegle moet standalone functioneren.

Bekijk ook onze referenties

The Wash carwash Technische uitdaging: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen
Lees verder
Rioolwaterzuivering Technische uitdaging: voorkomen van vastlopen van de wateropvoerschroef voor de rioolwaterzuivering
Lees verder
Cement verwerking Technische uitdaging: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.
Lees verder