Het doel: kostenefficiënt onderhoud en voorkomen van technisch falen

Door de aard van de machines en de omstandigheden in de papierfabriek is het monitoren van de machines een uitdaging. Uit voorzorg vindt er vaak preventief onderhoud plaats. Met de Beegle ontvangt de monteur een melding via MyBeegle als een machine onderhoud nodig heeft. Zo kan hij op tijd actie ondernemen en is preventief onderhoud niet langer nodig.


Technische uitdaging

De papiermachines bestaan uit een natpartij en een droogpartij. Deze zorgen voor veel geluid, grote hoeveelheden water enerzijds en extreem hoge temperaturen anderzijds. Daardoor is het monitoren en beoordelen of de aandrijving nog optimaal functioneert lastig. Het doel is om uitval te voorkomen, maar er is niet altijd een monteur ter plaatse om op een kritiek moment in te springen.

De monteurs voeren daarom bij de droogpartij en natpartij preventief onderhoud uit. Daarbij is overmatige en onnodige demontage van machine en machineonderdelen ongewenst. Toch is dit soms noodzakelijk om technisch falen te voorkomen. De sensoren op de walsen en andere draaiende onderdelen in de aandrijving gaven data over dat machineonderdeel, maar dit zijn op zichzelf staande monitoringsystemen. De onderhoudsmonteurs kunnen hierbij niet flexibel vooraf alarmen instellen als risicovolle waarden bereikt werden.

 

 

 • Monitoring is een uitdaging door combinatie van geluid, grote hoeveelheid water en hoge temperaturen
 • Extra kosten werden gemaakt door te vroege of late vervanging van onderdelen
 • Er is niet 24/7 een monteur beschikbaar voor controle
 • Een flexibel in te stellen vooralarm is noodzakelijk

 

 De oplossing: data gedreven machine onderhoud

Dankzij de Beegle ontvangt de monteur nu een melding bij het bereiken van de interventiewaarden. Dit gebeurt op basis van flexibel instelbare alarmwaarden, die getriggerd wordt voordat een machine de kritische grens bereikt.

De Beegle S3 kan met de sensoren gemonteerd worden op de zeefpartij en de lagers in de droogwalsen. Het vooralarm wordt dan ingesteld op 45dB en de interventiewaarde is ingesteld op 58dB. Voor de temperatuurmeting van de machines kan de PT100 sensor gemonteerd worden in de tandwielkast. Deze meet de temperatuur van de olie. Het vooralarm is ingesteld op een olietemperatuur van 700C.


Het resultaat met de Beegle

Na enkele maanden monitoren zullen er resultaten zijn. Je kunt nu planmatig onderhoud doen waardoor het preventief vervangen van lagers in de walsen minder vaak nodig is. De olie in de tandwielkast bereikt waarschijnlijk minder hoge temperaturen dan gedacht wordt. Het wisselen van olie hoeft dan minder vaak te gebeuren. De storingsmonteur en machinevoerder krijgen zo beter inzicht in de gedragingen van de papiermachine.


De specificaties van de Beegle S3D

Om de staat van de machines te monitoren kan de Beegle S3 geïnstalleerd worden. Dit monitoringsysteem monitort de draaiende kritische onderdelen in de droogpartij en natpartij. Deze Beegle werkt met 3 sensoren:

 • Eén sensor monitort trillingen in lagers van de papierwalsen.
 • Een tweede ultrasoon sensor meet geluid in de aandrijfkast.
 • De derde sensor PT100 temperatuursensor controleert de temperatuur in het smeervet en de olie.

De online applicatie MyBeegle geeft de technische dienst op elk moment inzicht in de status quo van de aandrijving. Monteurs hoeven niet aanwezig te zijn. Via MyBeegle krijgt de dienstdoende storingsmonteur een melding op zijn smartphone of tablet wanneer een vooraf ingestelde alarmwaarde bereikt wordt. Hierdoor kan de monteur zelf beoordelen of directe actie noodzakelijk is of dat hij het geplande onderhoud moet aanpassen.

Doordat alle data wordt gelogd en een jaar opgeslagen blijft is een gedetailleerde analyse mogelijk. Door deze opgeslagen data ontstaat er een ervaringscurve. Dit maakt een voorspelling van de toestand in een kritisch machineonderdeel mogelijk.

Pakket van eisen

In samenwerking met de technische dienst en machinevoerders kan een functioneel pakket van eisen opgesteld voor de Beegle:

 • Eenvoudig af te lezen data en alarmmeldingen voor ieder (mobiel) device.
 • Bij overschrijding van een interventiewaarde is een vooralarmering vereist.
 • Flexibel in te stellen vooralarmen.
 • Als er geen vooralarm is, wekelijks een melding dat het systeem actief is.
 • De data moet veilig in de Cloud opgeslagen worden.
 • De Beegle moet machine en softwaresysteem onafhankelijk zijn.
 • Naast de drie sensoren moet een uitbreiding met meerdere sensoren mogelijk zijn.
 • De Beegle moet standalone functioneren.

Bekijk ook onze referenties

The Wash carwash Technische uitdaging: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen
Lees verder
Rioolwaterzuivering Technische uitdaging: voorkomen van vastlopen van de wateropvoerschroef voor de rioolwaterzuivering
Lees verder
Cement verwerking Technische uitdaging: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.
Lees verder