Het doel: voorkomen van ongewenste stilstand door onverwachte uitval van de wateropvoerschroef

Door de omstandigheden in de waterbassins van de rioolwaterzuivering is controle en onderhoud van de afvoervijzels uitdagend. Preventief onderhoud moet voorkomen dat het zuiveringsproces stil komt te staan, maar dit blijkt vaak te vroeg. Met de Beegle ontvangt de technische dienst een melding van de MyBeegle-app als de zuiveringsinstallatie aan onderhoud toe is. Dit voorkomt vastlopen en stilstand.


Technische uitdaging

Mechanische afvoervijzels zuiveren het water van groot grofstoffelijk vuil. Deze roestvaststalen vijzel-installaties voeren het grove vuil naar boven en voeren het af. Het toerental van deze opvoervijzels is laag met een toerental van ca. 10omw/min. Het is essentieel dat deze opvoervijzels blijven draaien, ook wanneer er veel vermogen van gevraagd wordt. Door de ligging in het water, het draaien van de vijzels en de locatie van de bassins is het lastig controle en onderhoud te plegen.
 
Het gebeurd regelmatig dat een opvoervijzel vastloopt en stil komt te staan. Dit zet het zuiveringsproces stil en veroorzaakt schade aan de opvoervijzel en de aandrijving. Preventief onderhoud is dus essentieel, maar blijkt ook vaak onnodig. Het kwam wel voor dat er een tweede opvoervijzel gemonteerd werd, voordat de eerste opvoervijzel uitviel.

 

 

 • Het is essentieel dat deze opvoervijzels blijven draaien, ook wanneer er veel vermogen van gevraagd wordt
 • Het gebeurd regelmatig dat een opvoervijzel vastloopt en stil komt te staan
 • Preventief onderhoud is dus essentieel, maar blijkt ook vaak onnodig
 • Een flexibel in te stellen vooralarm is noodzakelijk

 

 De oplossing: data gedreven machine onderhoud

De Beegle S3 kan met de ultrasoon sensoren gemonteerd worden op de lagers en de lagering van de opvoervijzel onder water. Het vooraf ingestelde vooralarm wordt dan ingesteld op 10dB en de interventiewaarde is ingesteld op 15dB. De PT100 sensor kan gemonteerd worden in de tandwielkast en meet de olietemperatuur op een vooraf ingestelde waarde van 65°C.

Dit onderdeel wordt gemonitord omdat de omgevingsvariabelen invloed hebben op de levensduur van de tandwielkast. Op de aandrijf elektromotor is een stroomopname sensor gemonteerd die de piekspanning weergeeft.


Het resultaat met de Beegle

Door het continu monitoren van de opvoervijzel en de aandrijving krijg je inzicht en kan preventief onderhoud terug gebracht kan worden tot een jaarlijkse revisie. Zo hoeven de lagers niet elke drie maanden vervangen te worden. Ook kan bijvoorbeeld geconstateerd worden dat de elektromotor niet zo zwaar belast wordt als in eerste instantie wordt aangenomen. 


De specificaties van de Beegle S3D

In deze situatie kan een rioolwaterzuivering kiezen om met de Beegle S3 de lagers en lager-schalen op de opvoervijzel continue te monitoren.

 • Op de in het water gelegen lagering en lager-schalen worden twee ultrasoon sensoren geplaatst 
 • De tussengeplaatste tandwielkast wordt gemonitord met een PT100 temperatuur sensor

Via de online applicatie MyBeegle hebben de procesoperator en de monteur op elk moment inzicht in de situatie van de opvoervijzel. Beide hoeven daarvoor niet bij de machine aanwezig te zijn. Zij krijgen ruim op tijd via MyBeegle op een smartphone of ander device een alarm op het moment dat een machine de vooraf ingestelde alarmwaarden bereikt. Zo kunnen ze direct ingrijpen.

De Beegle logt alle data en slaat dit een jaar op waardoor er een ervaringscurve ontstaat. Zo is een gedetailleerde analyse mogelijk en is voorspelbaar op welke specifiek moment de lagering van de opvoervijzel, de aandrijfelektromotor of de tandwielkast vastloopt.

Pakket van eisen

In samenwerking met de technische dienst en machinevoerders kan een functioneel pakket van eisen opgesteld voor de Beegle:

 • Bij overschrijding van een interventiewaarde is een vooralarmering vereist.
 • Snel en eenvoudig af te lezen data en alarmmelding op elk (mobiel) device gewenst.
 • Flexibel in te stellen vooralarmen.
 • De data en voor-alarmeringen moeten beschikbaar zijn in de Cloud.
 • Als er geen vooralarm is, wekelijks een melding dat het systeem actief is.
 • De Beegle moet machine en softwaresysteem onafhankelijk zijn.
 • De Beegle moet ook aan het maintenance beheerpakket gekoppeld kunnen worden.
 • Uitbreiding met meerdere sensoren moet mogelijk zijn.
 • De Beegle moet standalone functioneren.

Bekijk ook onze referenties

The Wash carwash Technische uitdaging: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen
Lees verder
Rioolwaterzuivering Technische uitdaging: voorkomen van vastlopen van de wateropvoerschroef voor de rioolwaterzuivering
Lees verder
Cement verwerking Technische uitdaging: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.
Lees verder