Het doel: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen

Deze autowasstraat heeft een volautomatisch wasstraat waar de auto doorheen geleid wordt over een kettingbaan. Het wassen van de boven- en onderkant van de auto wordt met hogedruk en borstels gedaan. Jaarlijks worden er gemiddeld 110.000 auto gewassen. Met name in de weekenden is het druk en is stilstand van de autowasstraat ongewenst. De Beegle biedt een oplossing doordat er direct een melding komt bij afwijkend gedrag van een onderdeel.


Technische uitdaging

Er zitten veel bewegende en draaiende onderdelen in de wasstraat, die aangedreven worden door hydrauliek, pneumatiek en elektra en het is daardoor lastig om controle te krijgen. De gebruikte chemicaliën en water zijn funest voor de draaiende onderdelen. Daarnaast functioneren de onderdelen ver onder de maximale belasting waardoor er sneller en vaak plotseling slijtage voorkomt. De uitdaging is om vooraf een melding te krijgen op het moment dat een draaiend onderdeel zich anders gedraagt dan in de normale situatie. De onderdelen die gemonitord moeten worden zitten veelal op lastig te bereiken plekken en zijn niet altijd zichtbaar.

Ook andere onderdelen in de wasstraat worden zwaar belast, bijvoorbeeld de ketting van de kettingbaan. De ketting krimpt en rekt en zal uiteindelijk te lang worden en uit de aandrijfrol lopen. Dit wordt ondervangen door preventieve vervanging, maar dit komt vaak te vroeg. Een ander veel voorkomend probleem is verstopping van de stofzuigers en het stof-filter. Dit is een langzaam proces maar bij verstopping ben je al te laat.

 

 • Onderdelen zitten op lastig te bereiken plekken.
 • De onderdelen functioneren ver onder de maximale belasting waardoor er sneller en vaak plotseling slijtage voorkomt.
 • De gebruikte chemicaliën en water zijn funest voor de draaiende onderdelen.
 • Combinatie van chemicaliën en water zorgt voor slijtage.
 • Een veel voorkomend probleem is verstopping van de stofzuigers en het stof-filter.
 • Veel draaiende onderdelen aangedreven door hydrauliek, pneumatiek en elektra waardoor controle lastig is.

 

 De oplossing: data gedreven machine onderhoud

Door monitoring wordt inzicht verkregen over het gedrag van de onderdelen en kan ingegrepen worden voordat er stilstand of schade is zonder dat je preventief onderdelen vervangt.

Er is een benadering schakelaar op de hoofdrol gemonteerd die ruim op tijd een alarmmelding geeft bij rek van de ketting zodat die gespannen kan worden.  Op de hydraulische installatie is een lek-detectie sensor in de olietank gemonteerd. De hoeveelheid olie in de tank is 150 Ltr, op het moment dat er binnen 30 seconden een liter olie lekt komt er alarmmelding op myBeegle.

Op de pneumatische installatie zijn er drie flow-sensoren gemonteerd, bij een lek-flow van 10 ltr/min komt er een alarmmelding. De autowasstraat heeft een osmose-installatie en maakt in geval van nood gebruik van gemeente-water. Als extra controle wordt een alarmmelding verstuurd op het moment dat de osmose-installatie in storing valt. De stofzuigers worden gemonitord op het juiste vacuüm, bij verstopping van één van de stofzuigers of het filter wordt er een melding gegenereerd.


Het resultaat met de Beegle

Door de monitoring van kritische onderdelen is plotselinge uitval tot een minimum beperkt. Het komt nu vrijwel niet meer voor dat de kettingbaan stil moet worden gelegd op het moment dat er een rij auto’s klaar staan om door de wasstraat geleid te worden. Ruim voordat de stofzuigers verstopt raken kan er actie ondernomen worden en de lekkage is tot een minimum beperkt.

Ruim op tijd weet de bedrijfsleider dat er onderhoud gepleegd moet worden. Er is een beter inzicht verkregen in het functioneren van de autowasstraat.


De specificaties van de Beegle S6D

Voor deze autowasstraat is gekozen voor een Beegle S6 in vaste opstelling. De verschillende sensoren zijn in samenspraak met The Wash geplaatst op de onderdelen.

 • Benaderingsschakelaar
 • Lek-detectie sensor
 • Flow-sensoren

Via de onlineapplicatie MyBeegle heeft de bedrijfsleider inzicht in de situatie van de belangrijkste onderdelen in de autowasstraat. De bedrijfsleider hoeft niet aanwezig te zijn, maar krijgt ruim op tijd via MyBeegle op een smartphone en/of tablet, pc een alarm op het moment dat de vooraf ingestelde alarmwaarden zijn  bereikt en kan direct ingrijpen. Doordat alle data gelogd, en een jaar opgeslagen wordt is een gedetailleerde analyse mogelijk en kan onderzocht worden op welke specifieke momenten de alarmen voor de verschillende onderdelen gegeven zijn.

Pakket van eisen

In samenwerking met de technische dienst en machinevoerders kan een functioneel pakket van eisen opgesteld voor de Beegle:

 • Snelle eenvoudige alarmmelding
 • Flexibel in te stellen voor-alarmen
 • Voor-alarm meldingen moeten eenvoudig zichtbaar worden gemaakt
 • Als er geen voor-alarm is, wekelijks een melding dat het systeem actief is.
 • De Beegle moet machine en softwaresysteem onafhankelijk zijn
 • Bij overschrijding van een interventiewaarde is een voor-alarmering vereist
 • De data en voor-alarmeringen moeten op elk(mobiel) device beschikbaar zijn
 • De data moet in de Cloud opgeslagen zijn
 • De Beegle moet standalone functioneren
 • Functioneel en betrouwbaar in vuile omgevingen functioneren

Bekijk ook onze referenties

The Wash carwash Technische uitdaging: plotselinge stilstand en uitval van kritische machine onderdelen voorkomen
Lees verder
Rioolwaterzuivering Technische uitdaging: voorkomen van vastlopen van de wateropvoerschroef voor de rioolwaterzuivering
Lees verder
Cement verwerking Technische uitdaging: voorkomen van vroegtijdige vervanging van lagers in de cement-vermaalinstallatie.
Lees verder